Տեղեկատու
Home
(+374) 91 01-15-61

On-line consultation
Ծառայություն

Փաստաբան, Իրավաբան

› Քրեական գործ փաստաբան

› Ընտանեկան գործ փաստաբան

› Ապահարզանի գործ փաստաբան

› Գույքի բաժանման փաստաբան

› Անշարժ գույքի փաստաբան

› Ժառանգության գործ փաստաբան

› Բռնագանձման գործ փաստաբան

› Ապահովագրական գործ փաստաբան

› Ծնողական իրավունքներից զրկել

› Ալիմենտի գործ փաստաբան

› Հայրության  ճանաչում

› Մաքսային գործ փաստաբան

› Բիզնեսի գործ փաստաբան

› Վարկերի գործ փաստաբան

› Իմիգրացիոն գործ փաստաբան

› Հեղինակային իրավունքի գործ փաստաբան

› Կորպորատիվ գործ փաստաբան

› Աշխատանքային գործ փաստաբան

› Կատարողական վարույթ

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

1. Մասնագետների խորհրդատվություններ

2. Բաժանորդային իրավաբանական ծառայություն

3. Կորպորատիվ իրավունք: Արժեթղթեր

4. Իրավական աուդիտ

5. Իրավաբանական անձանց գրանցում

6. Լիցենզավորում

7. Անշարժ գույք

8. Հողային իրավունք

9. Հարկային իրավունք

10. Աշխատանքային իրավունք

11. Մտավոր սեփականություն

12. Վարչական իրավունք

13. Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

14. Վեճերի մինչդատական կարգավորում

15. Դատարաններ, ընդհանուր իրավասության դատարան, վարչական դատարան

16. Կատարողական վարույթ


 
Տեղեկատու

Տեղեկատու
 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ
www.president.am
Հասցե` Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 26, Հեռ.` 52-53-92, 52-23-64

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարան
www.concourt.am
Հասցե` Երեւան, Բաղրամյան պողոտա, 10, Հեռ.` 58-81-71

ՀՀ Դատախազություն
www.genproc.am
Հասցե` Երեւան, 0010, Վազգեն Սարգսյան փ. 5, Հեռ.` 51-16-50

Երեվանի Քաղաքապետարան
www.yerevan.am
Հասցե` Երևան, 0015, Արգիշտիի փող. 1, Հեռ.` 51-41-87

ՀՀ Փաստաբանների Պալատ
www.pastaban.am

Ստանդարտների Ազգային Ինստիտուտ
www.sarm.am

ՀՀ Մարդու Իրավունքների Պաշտպան
www.ombuds.am
Հասցե` Երևան, Պուշկինի 56ա, Հեռ.` 53-76-51, Ֆաքս` 53-88-42

Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարան
www.echr.coe.int
Հեռ.`+33 (0)3 88 41 20 18, Ֆաքս`+33 (0)3 88 41 27 30
      
Մտավոր սեփականության գործակալություն
www.armpatent.org
Հասցե` Երևան, 0010, Գլխավոր պողոտա, Կառավարական տուն 3, Ֆաքս`54-34-67

ՀՀ Տնտեսական Մրցակցության Պաշտպանության Պետական Հանձնաժողով
www.competition.am
Հասցե` Երևան, 0010, Մհեր Մկրտչյան 5 բ, Հեռ.` 54-39-86, Ֆաքս`54-39-85

ՀՀ Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով
www.psrc.am
Հասցե` Երևան, Սարյան 22, Հեռ.` 58-45-29

ՀՀ Կառավարության Պաշտոնական Ինտերնետ Կայք
www.gov.am
Հասցե` Երեւան, 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն, 1, Հեռ.`52-52-74, Ֆաքս`52-25-33

Նախարարություններ

Տարածքային Կառավարման Նախարարություն
www.mta.gov.am
Հասցե` Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 2, Հեռ.`(3741) 52-52-74, 51-13-02

Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարություն
www.mss.am
Հասցե` Երևան 375010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.`52-68-31

Առողջապահության Նախարարություն
www.moh.am
Հասցե` Երևան 375010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.`58-24-13

Արդարադատության Նախարարություն
www.moj.am
Հասցե` Երևան, Հալաբյան փող., 41ա, Հեռ.`38-03-89

Արտաքին Գործերի Նախարարություն
www.armeniaforeignministry.am
Հասցե` Երևան 375010, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարության 2 շենք, Հեռ.`54-40-41, 52-35-31, Ֆաքս`54-39-25

Բնապահպանության Նախարարություն
www.mnp.am
Հասցե` Երևան 375010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.`52-10-99

Գյուղատնտեսության Նախարարություն
www.minagro.am
Հասցե` Երևան 375010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.`52-46-41

Էկոնոմիկայի Նախարարություն
www.mineconomy.am
Հասցե` Երևան 375010, Մ.Մկրտչյան 5, Հեռ.`52-61-34

Էներգետիկայի և Բնական Պաշարների Նախարարություն
www.minenergy.am
Հասցե` Երևան 375010, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 2, Հեռ.`52-19-64

Կրթության և Գիտության Նախարարություն
www.edu.am
Հասցե` Երևան 375010, Գլխավոր պողոտա, Կառավարական տուն 3, Հեռ.`52-66-02, 527343, Ֆաքս`(3741)527343

Մշակույթի Նախարարություն
www.mincult.am
Հասցե` Երևան 375010, Կառավարական 3 տուն, Հեռ.`52-93-49, Ֆաքս`52 39 22

Պաշտպանության Նախարարություն
www.mil.am
Հասցե` Երևան 0044, Բագրևանդի 5, Հեռ.`29-44-30, 29-46-99

Սպորտի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարություն
www.msy.am
Հասցե` Երևան 0001, Աբովյան 9, Հեռ.`52-86-01, 54-69-33, Ֆաքս`52-65-29

Սփյուռքի Նախարարություն
www.mindiaspora.am
Հասցե` Երևան, Վազգեն Սարգսյան 26/1, Հեռ.`58-56-01, 58-56-02

Տրանսպորտի և Կապի Նախարարություն
www.mtc.am
Հասցե` Երևան 375010, Նալբանդյան 28, Հեռ.`56-33-91

Քաղաքաշինության Նախարարություն
www.mud.am
Հասցե` Երևան 375010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3, Հեռ.`58-90-80

Ֆինանսների Նախարարություն
www.minfin.am
Հասցե` Երևան 375010, Մելիք-Ադամյան փող. 1, Հեռ.`59-53-04

Առընթեր մարմիններ


Ազգային Անվտանգության Ծառայություն
www.sns.am
Հասցե` Երևան 375010, Նալբանդյան փ. 104, Հեռ.`54-81-33

ՀՀ Ոստիկանություն
www.police.am
Հասցե` Երևան 375025, Նալբանդյան 130, Հեռ.`52-43-02, 52-16-82

Պետական Գույքի Կառավարման Վարչություն
www.privatization.am
Հասցե` Երևան 375010, Տիգրան Մեծի 4, Հեռ.`52-18-77

Քաղաքացիական Ավիացիայի Գլխավոր Վարչություն
www.aviation.am
Հասցե` Երևան 375042, «Զվարթոց» օդանավակայան, Հեռ.`59-30-03, 28-20-66

Անշարժ Գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտե
www.cadastre.am
Հասցե` Երևան 375023, Արշակունյաց պողոտա 7, Հեռ.`58-78-28

Միջուկային Անվտանգության Կարգավորման Պետական Կոմիտե
www.anra.am
Հասցե` Երևան, 0010, Տիգրան Մեծի 4, Հեռ.`54-39-91, 54-39-95

Պետական Եկամուտների Կոմիտե
www.taxservice.am
Հասցե` Երևան 0015, Մ. Խորենացի 7, Հեռ.` 59-46-60, 59-46-19, Ֆաքս`53-80-35
 
 


Օգտակար

› Ի՞նչ այլ ծառայություններ է մատուցում մեր ընկերությունը

› Իրավաբանական ծառայության արժեքը Հայաստանում

› Ի՞նչպես գրանցել ձեռնարկություն Հայաստանում

› Իրավաբանական անձի փոփոխության գրանցումը

› Ի՞նչպես լուծարել ձեռնարկությունը Հայաստանում

Ի՞նչպես դառնալ երկքաղաքացի

› Հայաստանում ընտանեկան և ժառանգության գործերով մեկնաբանություններ

> Ինչ է կարևոր իմանալ Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության մասին

> Հայաստանի  Հանրապետություն  մուտք գործելու կարգը

>Օտարերկրացիների իրավունքները և պարտականությունները Հայաստանում

> Հայաստանում կենսաթոշակ  և սոցիալական նպաստներ ստանալու իրավունքները 

> Մաքսային ձևակերպումը Հայաստանում

> Օտարերկրացիների կրթությունը Հայաստանում

> Աշխատանքային գործունեությունը Հայաստանում

> Օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում

>Զինվորական ծառայություն չանցած անձանց պարտադիր վճարների չափերը

> Ամուսնությունը և Ամուսնալուծությունը  Հայաստանում

> Երեխայի ծննդի գրանցումը Հայաստանում

> Փաստաթղթերի վավերացումը  Հայաստանում - Ապոստիլ

> Հայրության ճանաչումը Հայաստանում

> Հայաստանում երեխա որդեգրելու կարգը

› Ձեր երեխային առևանգել  են, ի՞նչ անել

› Երեխաների  միջազգային որդեգրումը  Հայաստանում

› Փաստաբանի օգնությունը անձին հանձնելիս

› Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից դուրս գալը

Հարց ուղղել մասնագետին
Գրասենյակներ

Կարծիքներ

"Հովիկ Ստուդիո" ՍՊԸ-ն ի դեմս հիմնադրի իր շնորհակալությունն է հայտնում "Ձեր Իրավախորհրդատու" փաստաբանական գրասենյակին:  Աշխատանքը , որը դուք կատարել եք արժանի է բարձր գնահատականների: Ծառայությունները իրականացվել են որակով և ժամանակին, խնդրի իրական պատկերացմամբ:

Շատ շնորհակալ ենք! Հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմենք Ձեզ, քանի որ մենք գոհ ենք ներկայիս արդյունքից:

Գեղարվեստական ղեկավար և հիմնադիր Իշխան Գասպարյան
Ներկայացնում ենք
Теперь говорите